ปัจจุบัน Call Center หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า มีบทบาทมากในธุรกิจที่มีการแข่งขันเพราะ Call Center ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัท ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งระบบ Call Center ยังเป็นหนึ่งในการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดให้กับบริษัทได้อีกด้วย โดยแบ่งประโยชน์ออกมาเป็น

 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการลูกค้า :  ระบบ Call Center สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางบริษัทควรมี call center เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กับลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจในอนาคต

 

2. การเพิ่มผลผลิต : ระบบ Call Center สามารถเพิ่มยอดการขาย และมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าธุรกิจอื่น ๆ ให้กับลูกค้าได้ รวมถึงการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

 

3. การเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า : ระบบ Call Center สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องจาก Call Center เป็นอีกช่องทางในการเก็บข้อมูลจากลูกค้า ในข้อสงสัยของสินค้าหรือการให้บริการ รวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

 

จากทั้ง 3 เหตุผลที่ได้กล่าวไป จะเห็นได้ว่าใน Call Center ที่ดีจะช่วยให้การบริการข้อมูล และช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัท จึงควรมี Call Center ทีสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ นี่คือเหตุผลบางส่วนเท่านั้นที่บอกว่าทำไม บริษัท จึงจำเป็นต้องมี Call center

Inbound Call Center  รับสายให้ข้อมูลลูกค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Outbound Call Center  โทรออกไปเพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายของลูกค้า

Tele Sales  โทรออกขายบริการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย

Tele Marketing  โทรแนะนำบริการ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์

Tele Survey  โทรสำรวจความพึงพอใจบริการ หรือผลิตภัณฑ์

Order Processing Service  รับสาย รับ Order สินค้า หรือผลิตภัณฑ์

System features :

IVR Query: ระบบค้นหาข้อมูลจากการใส่ keyword เช่น เบอร์โทรศํพท์ เพื่ออ่านข้อความเป็นเสียง

Auto Dialer : ระบบทำการโทรให้อัตโนมัติ หลังจากรับสายโอนหาเจ้าหน้าที่

Load Lists : ระบบ load ข้อมูลเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

Lead Distribution : ระบบการกระจาย lead ในการโทร

 

Customer Relationship Management : CRM) หมายถึง กลยุทธ์หรือซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อติดตามงานขาย ตรวจสอบงานบริการลูกค้า ให้เกิดการจงรักภักดีต่อองค์กร บางครั้งก็เรียกอย่างย่อว่า CRM

 

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการ ใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ CRM ได้ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งของ ธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จำนวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด

 

เป้าหมายของ CRM นั้นไม่ได้เน้นเพียงแค่การขายและการบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป

 

Implement System RFID

 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

ปัจจุบันมีการนำ RFID มาใช้งานกันในงานหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นในบัตรชนิดต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร ATM บัตรเข้าออกสำนักงาน หรือ ในอาคารที่พัก บัตรจอดรถ ฉลากของสินค้า หรือแม้แต่ใช้ฝั่ง RFID ลงในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติ เป็นต้น

การนำ RFID มาใช้งานก็เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการผ่านเข้าออกบริเวนใดบริเวณหนึ่ง เพื่ออ่าน หรือ เพื่อเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นฉลากสินค้า RFID ก็จะถูกนำมาใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้สามารถทราบถึงที่มาที่ไปของสินค้าชิ้นนั้นได้

 

 

Copylight by www.matrixsoft.info  2019